Pakorn Wongrattanapiboon

เขาเรียกผมว่า

About

สวัสดีครับ ผม..อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บางคนเรียกโค้ชปกรณ์ เพราะแนวทางที่ผมใช้ในการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษานั้น ผมเองใช้แนวทางโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการคิดและเลือกที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง เพราะผมเชื่อว่า..หากทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการของตัวเอง ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบังคับเลย

Download Profile
Thai Version Eng Version

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

(ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ)

  • Website (ส่วนตัว) www.pakornblog.com
  • Website (บริษัท) www.entraining.net
  • Phone 081-6164572
  • ปริญญาโท: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Email: pakornblog@gmail.com

Education

Master's degree

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Bachelor's degree

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Work Experience

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด (ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท

สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด

Training history

Professional Coaching Certification Program

2013

สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)

Principle of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Practitioner of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Master of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

NLP Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

NLP Master Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

Strengths Coaching Certification Program

2017

สถาบัน Gallup Strengths Center

Design Thinking

2020

S.E.A.C

ตัวอย่างองค์กรที่ไว้วางใจ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ผมได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตร , โปรแกรมการฝึกอบรม , ออกแบบประบวนการฝึกอบรม , สร้างวิทยากรที่สามารถสอนหลักสูตรของผมได้ จึงทำให้มี...

1400+

องค์กรที่ไว้วางใจ

600+

หลักสูตร License

วิทยากรของสถาบัน (Training & Group Coaching)

บริการด้านการฝึกอบรมครบวงจร

clients-logo
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
clients-logo
โรงพยาบาลมหาสารคาม
clients-logo
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
clients-logo
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
clients-logo
S&J International Enterprises Public Company Limited
clients-logo
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
clients-logo
บมจ บูติคนิวซิตี้
clients-logo
บมจ. พัฒน์กล
clients-logo
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
clients-logo
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
clients-logo
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
clients-logo
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
clients-logo
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
clients-logo
AIS
clients-logo
บจก. โอเชี่ยนกลาส
clients-logo
GFCA Co., Ltd.
clients-logo
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
clients-logo
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
clients-logo
เอเซียบุ๊คส
clients-logo
บมจ นวกิจประกันภัย
clients-logo
บจก.จีเทคคุโตะอีสเทิร์น
clients-logo
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
clients-logo
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
clients-logo
บจก.ศรีกรุงวัฒนา
clients-logo
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
clients-logo
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
clients-logo
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
clients-logo
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
clients-logo
บมจ วายเคเค
clients-logo
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
clients-logo
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
clients-logo
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
clients-logo
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
clients-logo
ธนาคารกสิกร
clients-logo
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
clients-logo
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
clients-logo
Thai Steel Service Center Ltd.
clients-logo
Pago Salee Printing Co., Ltd.
clients-logo
บจก นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์
clients-logo
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
clients-logo
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
clients-logo
ธนาคารทหารไทย
clients-logo
TEAM BUILT CO.,LTD
clients-logo
บจก. ไออาร์พีซี
clients-logo
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
clients-logo
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
clients-logo
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
clients-logo
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)
clients-logo
บจก. เบเยอร์
clients-logo
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. กรุงไทยอาหาร
clients-logo
บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
clients-logo
บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด
clients-logo
บจก สยามสเตนเลสสตีล
clients-logo
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
clients-logo
บจก. สไตโรลูชั่น
clients-logo
บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต์
clients-logo
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
clients-logo
Inter Express Logistic Co.,Ltd

ตัวอย่างผลงานของผม

Services

บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง ครบวงจร

Train The Trainer

โปรแกรม การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่อง “ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร” และเทคนิคดำเนินการสอนตามกระบวนการอย่างครบวงจร จะช่วยทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BLENDED LEARNING

รูปแบบการฝึกอบรมด้วย 6 Step อย่างครบวงจร ของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ที่สามารถวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมได้จริง ผ่านระบบ Learning Solution Management ที่สามารถ Tracking ผู้เรียนได้ตลอดการเรียนรู้ทั้งโปรแกรม

TRAINING PROGRAM ROADMAP

ออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร

ONE ON ONE EXECUTIVE COACHING

การโค้ช (Coaching) ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

CONSULTANT PROGRAM

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

CASCADE PROGRAM

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

SPECIFIC GROUP PROGRAM

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

COURSE BY TOOLING PROGRAM

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

PROGRAM BY COMPETENCY

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

PEOPLE DEVELOPMENT BY INTERNAL MANAGER PROGRAM

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

Contact

Location:

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง) 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Call:

Personal : 081-6164572
Office : 086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354