Untitled Document
Untitled Document
 
  หลักสูตร : สุดยอดเคล็ดลับ สร้างภาวะผู้นำด้วยตัวเอง ( Leadership within You )
   
  ขอบเขตของเนื้อหา
  - การเปลี่ยนแปลงตัวเอง....หัวใจสำคัญของผู้นำ
  - ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริหาร
  - ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง ( 360 องศา )
  - การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - การมุ่งมั่นในเป้าหมายเพื่อชัยชนะ
 
สุดยอดเคล็ดลับ สร้างภาวะผู้นำด้วยตัวเอง ( Leadership within You )
   
  รูปแบบการอบรม
  - บรรยายเนื้อหาพร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  - สร้างบรรยากาศของการ Coaching
  - ปฏิบัติกับผู้เข้าอบรมแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
  - ผู้เข้าอบรมนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติในที่ทำงาน
   
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  - ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเอง อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
   
  ระยะเวลาการอบรม
  - 1 วัน ( ประมาณ 7 ชั่วโมง )
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com