วันที่ 7 เมษายน 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่

ตัวอย่างหนังสือ
คุณจอห์น ซีแม็กเวลส์ บอกเล่าบทเรียนจากการเป็นผู้นำของตัวเองตลอดชีวิตที่ผ่านมา โดยเล่าถึง ข้อผิดพลาด , สาเหตุของการผิดพลาด และสิ่งที่ได้แก้ไข ทำให้ผมได้นำแนวคิดหลายๆเรื่อง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในฐานะผู้นำของตัวเอง ซึ่งมีหลายๆหัวข้อที่ผมยังคงทำผิดพลาดอยู่ และบางครั้งก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองผิดพลาด เมื่อได้อ่านหนังสือแล้วก็ทำให้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดการยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นๆได้ง่ายขึ้น พร้อมกับนำแนวความคิดในการแก้ไขไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับตัวเอง
 
บทเรียนจากการเป็นผู้นำของผม มีดังนี้
 
ผู้นำที่ดีที่สุดคือ นักฟังชั้นยอด : เมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้ฟังผู้อื่น ชอบเถียง เดี๋ยวนี้รับฟังมากขึ้นและจะทำต่อๆไป
 
ใจจดใจจ่อต่อเรื่องสำคัญ : เมื่อก่อนผมมีเรื่องที่อยากจะทำมากมาย ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นเรื่องฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้เริ่มทำที่ละเรื่องให้เสร็จแล้วค่อยคิดเรื่องอื่นเพิ่มขึ้น
 
เข้าไปในโซนอำนาจและปักหลักอยู่ที่นั้น : เมื่อก่อนผมทำตามที่คนอื่นอยากให้เป็นมากกว่าการใช้จุดเด่นของตัวเองทำงาน เดี๋ยวนี้ผมพัฒนาเฉพาะจุดเด่นของตัวเองทำให้งานออกมาดีมากกว่าที่คิด
 
ยังมีบทเรียนอีกหลายเรื่องที่ผมนำไปปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ คุณล่ะครับ มีบทเรียนที่อยากแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง อ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิครับ แล้วคุณจะคิดออก จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับ