วันที่ 12 เมษายน 2555
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
 

ตัวอย่างหนังสือ
   การเป็นที่ปรึกษา, โค้ช และวิทยากร หัวใจสำคัญคือการสื่อสารที่ดี และต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพราะต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอให้แง่คิด ดังนั้น การเข้าใจถึงเทคนิคการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์จากหนังสือ “สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะ” ทำให้ผมพัฒนาตัวเองเรื่องการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยพยายามสังเกตการเชื่อมต่อ (Connect) กับคนที่เราสื่อสารได้มากขึ้น เพราะเราอาจจะสนใจแค่เรื่องที่จะต้องการสื่อ แต่จริงๆ แล้วควรทำให้เกิดการเชื่อต่อให้ได้ก่อน แล้วการสื่อสารก็จะไหลลื่น คือคนฟังรู้สึกดีกับผู้พูด เห็นประโยชน์ของเนื้อหา ย่อมเปิดใจรับฟังมากขึ้น ถ้ายังเชื่อมต่อไม่ได้ ราส่งอะไรไปก็ไม่สามารถรับได้หรือมองเป็นข้อเสียก็ได้ ผมเลยให้ความสำคัญที่ผลตอบรับจากผู้ฟังก่อนที่จะพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มขึ้นครับ
 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
มีความสุขวันสงกรานต์นะครับ