If you cannot view this HTML message properly,
please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
  การสอนงาน (Coaching) ของโค้ชนั้น ควรใช้คำถาม? เพื่อให้โค้ชชี่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเป็นของตัวเอง เพื่อให้เขาสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถจูงใจตัวเองได้ในการที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปด้วยพลังแห่งการความคุ้มค่าจากแนวคิดของตัวเอง ที่สำคัญการให้เขามีเทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆได้เองนั้นเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง ที่จะส่งผลให้โค้ชชี่มีพัฒนาการและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องกับทุกสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
ชุดที่ 2 : ใช้คำถามให้โค้ช มีเป้าหมายและเห็นประโยชน์การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น ...
เธอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง ?
เธอสรุปว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อง ......... , ......... , ......... นี้ใช่ไหม ?
เธอตั้งใจจะลงมือทำเมื่อไหร่ ?
เธอคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ ?
เธอกำหนดเป้าหมายอย่างไรกับเรื่องนี้ ?
เธอเยี่ยมจริงๆ เธอช่วยสรุปเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอีกทีซิ ?
พี่สรุปว่า เรามีเป้าหมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกัน ดังนี้ ......... ใช่ไหม ?
ตัวอย่างคำถาม เพื่อจูงใจให้โค้ชชี่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น ...

เธอคาดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะได้ประโยชน์อะไร ?
เธอเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้อย่างไร ?
เธอคิดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
งานที่เธอทำอยู่ ให้ประโยชน์อะไรกับเธอบ้าง ?
เธอแน่ใจว่าเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
ถ้าเธอทำแบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดผลเสียเรื่องอะไรบ้าง ?
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เธอต้องมองเห็นประโยชน์ด้วยตัวเอง เธอเห็นประโยชน์ใช่ไหม ?
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้ ?

 ตัวอย่างคำถาม ให้โค้ชชี่สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้กับตัวเอง เช่น ...
ตัวอย่างคำถาม ให้โค้ชชี่สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้กับตัวเอง เช่น ...
เธอสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวกได้อย่างไร ?
เธอมีความสามารถอยู่แล้ว เธอคิดว่าจะเอาชนะอุปสรรค์ครั้งนี้ไปได้อย่างไร ?
เธออยากทำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ? คิดถึงประโยชน์ของงานนี้หน่อยซิ
ความคิดเชิงบวก สามารถแทนความคิดเชิงลบได้ เธอเชื่อหรือไม่ ?
เธอจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ?
เธอคิดว่าเธอมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ? ไหนลองชมตัวเองให้ฟังหน่อย !
เธอเคยมีเรื่องภาคภูมิใจในอดีตเรื่องอะไร ? เล่าให้ฟังหน่อยซิ !
เธอมองเฉพาะส่วนที่ดีของ ......... ได้หรือไม่ ?
เหตุการณ์นี้ ถ้าจะให้วิเคราะห์ในด้านดี เธอมองว่าเป็นอย่างไร ?
   ลองนำไปโค้ชชิ่งน้องๆ ในทีมงานของคุณดูซิครับ การใช้คำถามได้คล่องและเป็นธรรมชาติ สามารถทำให้เราช่วยน้องๆ ให้อยากเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเดิมเหมือนหรือต่างจากที่ผมใช้บ้างครับ ครั้งหน้าผมมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนเรื่อง “การปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองใหม่”

พบกันฉบับหน้าครับ