If you cannot view this HTML message properly,
please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
วันที่ 31 มกราคม 2555
หัวข้อ : การทำให้โค้ชชี่มองปัญหา/อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย
 
ประเด็นสำคัญที่ต้องทำให้โคชชี่แสดงความคิดเห็น
ปัญหามีไว้แก้ไข มิใช่มีไว้แบก
รู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการพัฒนา
เรื่องที่ยากๆ ล้วนท้าทายความสามารถ
 
ตัวอย่างคำถามที่สามารถเลือกใช้ได้
เธอคิดว่าปัญหาที่เจออยู่นี้เป็นเพราะสาเหตุใด?
เธอจะทำอย่างไรกับปัญหานี้ได้บ้าง?
ถ้าคนอื่นเจอปัญหาในลักษณะคล้ายๆนี้เธอจะแนะนำอย่างไร?
ถ้าเธอสามารถเอาชนะเรื่องนี้ไปได้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง?
ปัญหาแบบนี้เธอเคยเจอหรือไม่? แล้วเธอเคยทำอย่างไรบ้าง?
เธอเครียดกับปัญหามากเกินไปหรือเปล่า มองเป็นเรื่องท้าทายได้หรือไม่?
เธอมองปัญหาเป็นกรณีศึกษาที่ได้เรียนรู้ได้หรือไม่?
เธอสามารถแบ่งเป็นปัญหาย่อยๆ เพื่อให้แก้ไขได้ง่ายขึ้นได้หรือไม่?
 
เหตุผลที่โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง
คนสามารถแก้ไขปัญหาได้… ถ้าไม่รู้สึกเครียดกับปัญหาเกินไป
คนรู้สึกไม่ดีกับปัญหาที่เจอมากกว่า …ทำให้ไม่อยากแก้ไขมัน
คนจะเอาชนะปัญหาทุกปัญหาไปได้…ถ้ามองเป็นเรื่องท้าทาย
คนมีวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง…ถ้าอยากที่จะเอาชนะมัน
ความเครียด ความกังวล ทำให้ไม่คิดสร้างสรรค์ จึงแก้ปัญหาไม่ได้
การแก้ปัญหาต่างๆ…จะเกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆขึ้น
แล้วคราวหน้าผมจะนำเรื่องอื่นๆมาแลกเปลี่ยนกันใหม่ครับ