www.pakornblog.com
 
วันที่ 19 เมษายน 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่

ตัวอย่างหนังสือ
หนังสือบอกถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เป็นด้านดี ๆ เพื่อให้เราเลือกหยิบไปพัฒนาตนเอง ผมอ่านแล้วได้แง่คิดมากมายในเรื่องของทางเลือก เพราะทั้งหมดแล้วอยู่ที่เราเลือกว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร
 
สมัยก่อนผมชอบคิดว่า “ ผมไม่มีทางเลือก ” สิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นสถานการณ์เป็นผู้กำหนดให้เราต้องทำ เราไม่สามารถเลือกทำเองได้แต่หลังจากได้อ่านหนังสือแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นผู้เลือกทั้งนั้น จะดีหรือเลวอยู่ที่ ตัวเราคนเดียวไม่ควรไปโทษใครเด็ดขาด “ เราต้องรับผิดชอบชีวิตเราเอง 100 เปอร์เซ็นต์ ” ทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น ถ้าสิ่งนั้นทำผิดพลาด ก็ยอมรับและหาทางแก้ไขใหม่ ถ้าสิ่งใดที่ทำได้ดีก็ชื่นชมตัวเองและพยายามทำให้ดีขึ้น
 
ผมนำมาใช้ในชีวิตการทำงานดังนั้น
 
รับผิดชอบทุกเรื่องในฐานะผู้นำ
จัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง โดยเลือกคิดบวก
พัฒนาทีมงานโดยไม่หวังว่าจะได้สิ่งใดตอบแทน
กังวลกับปัญหาในอนาคตน้อยลงโดยเลือกคิดแต่ปัจจุบัน
เลือกที่จะพัฒนาจุดเด่น มากกว่า พัฒนาจุดด้อย
ยอมรับความผิดพลาดแล้วฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ
มองการทำงานเป็นเรื่องของการท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด
 
คุณสมบัติต่างๆ ในหนังสือ สามารถนำมาใช้ได้มากมาย คุ้มค่ามาก ลองหาอ่านดูนะครับ คุณอาจได้แนวความคิดดี ๆ จากหนังสือ ในแง่มุมอื่นๆ อีกมากมายครับ