วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่

รูปตัวอย่างปกหนังสือ
   คนส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่บนยอดเขา มากกว่าอยู่ในหุบเหว เพราะทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้าง อากาศก็สดชื่นกว่ากัน ดังนั้น คนจึงพยายามที่จะเดินทางไปให้ถึงยอดเขา แต่ชีวิตจริงๆ ของคนเรานั้น ก็มีทั้งช่วงที่เราอยู่บนยอดเขา ( ประสบความสำเร็จ , มีความสุข ) และช่วงที่เราอยู่ในหุบเหว ( ลำบาก , เจออุปสรรค และมีความทุกข์ )
 
   ผมได้แง่คิดที่เข้าใจได้จากหนังสือเล่มนี้อย่างดี และมีประโยชน์กับตัวเองมาก เพราะเมื่อก่อน เมื่อผมประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะมีความสุข มีความภาคภูมิใจ และอยากที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ในตำแหน่งที่สูงขึ้นและเมื่อตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นแล้ว ก็จะต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคที่เพิ่มขึ้น หลายครั้งที่เรารู้สึกท้อถอย เครียด เป็นกังวล ไม่อยากจะทำต่อ เพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น บางโครงการก็เลิกไปเลย
 
   พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทำให้รู้สึกมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคได้มากขึ้น เพราะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ยากขึ้นนั้น เราไม่สามารถกระโดดข้ามภูเขาจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งได้ เราทำได้เพียงอย่างเดียวคือ การเดินผ่านหุบเหวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือ ต้องลำบากอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอวันที่จะประสบความสำเร็จขึ้น ไต่ขึ้นยอดเขาอีกลูกหนึ่งเท่านั้น
 
   ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการ ก้าวผ่านอุปสรรคและข้อจำกัด มากขึ้นเพราะจิตใจจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายว่าถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วคุ้มจริงๆ
 
   ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับ คุณอาจได้แง่คิดดีๆด้านอื่นๆของตัวคุณเองได้ ผมเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มมีประโยชน์ อยู่ที่เราหยิบด้านใดมาพัฒนาตัวเราเองครับ