วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่

รูปตัวอย่างปกหนังสือ
 
    ผมใช้ คุณสมบัติ เหล่านี้ ในการพิจารณาเลือกที่จะพัฒนาตัวเองโดยการเลือก คุณสมบัติที่ผมชอบ และ/หรือ รู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้ดีและเป็นบุคลิกของตัวเอง เพื่อนำมาพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีความเชื่อว่า พัฒนาจุดเด่น ง่ายกว่าพัฒนาจุดด้อย และสามารถทำให้เป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศได้
 
   คุณสมบัติที่ผมเลือกมาพัฒนาหลักๆ คือ
1.ทัศนคติที่ดี : หากเชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็ทำได้
2.วินัยในตัวเอง : บุคคลแรกที่ต้องนำก็คือตัวเอง
3.มนุษยสัมพันธ์ : การให้ความสำคัญกับผู้อื่น
4.ความรับผิดชอบ : ทำงานให้สำเร็จ
 
   ผมเชื่อว่าพัฒนาคุณสมบัติใดก็ได้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้คุณสมบัติอื่นดีขึ้นไปด้วย เช่น สร้างทัศนคติที่ดีกับตัวเองในทุกๆเรื่อง ก็จะมองปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำงานให้เสร็จ ( จะได้คุณสมบัติความรับผิดชอบ ) การเชื่อมั่นในตัวเองก็จะทำให้เชื่อมั่นในแผนงานและทำงานตามแผนไปเรื่อยๆ ( จะได้วินัยในตัวเอง ) สุดท้ายก็จะเชื่อมต่อไปที่การทำงานเป็นทีมเพราะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวให้เสร็จได้ก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ( ได้เรื่องมนุษยสัมพันธ์ )
 
   ผมยังใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้ผู้นำในองค์กรต่างๆที่ผมไปทำการอบรมได้เลือกคุณสมบัติที่ชอบแล้วนำมาเลือกคุณสมบัติที่คนส่วนใหญ่เลือก แล้วนำมาใช้อบรมประมาณ 5 อันดับแรก เพราะคนส่วนใหญ่สนใจ ทำให้การฝึกอบรมสนุกสนาน
 
   ลองหามาอ่านดูนะครับแล้วอย่าลืมคุณสมบัติที่เราอยากพัฒนาด้วยสัก 2-3 ข้อ แล้วลงมือปฏิบัติจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกืดขึ้นแน่นอนครับ