วันที่ 24 มิถุนายน 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
   ในฐานะผู้นำองค์กรแล้วผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกเลยว่าสาเหตุที่เรายังทำให้ทีมงานเปลี่ยนแปลงตัวเองได้น้อยและไม่ทันต่อการแข่งขันเป็นเพราะเหตุใดและควรทำอย่างไรเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือ
 
   ในฐานะที่ปรึกษาและโค้ชให้กับองค์กรต่างๆผมได้แนวทางที่จะนำไปเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางให้กับผู้บริหารและผู้จัดการที่มีหน้าที่และบทบาทในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
 
 
หนังสือเล่มนี้ให้ประเด็นหลักๆไว้มากมายผมขอนำสิ่งที่ผมนำมาใช้ในเชิงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 
1.ทำให้ทีมงานมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง : นำเสนอรูปภาพ เหตุการณ์ แนวความคิด ข้อมูลต่างๆ ให้ทีมงานได้เข้าใจและยอมรับความจำเป็นของ การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นให้ได้โดยที่ทีมงานต้องเป็นผู้ยอมรับไม่ใช่แค่เพียง เราบอกเท่านั้น

2.กระตุ้นให้ลงมือทำทันที : สาเหตุที่คนไม่ลงมือทำเพราะยังมีความกลัว ยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ ยังไม่อยากลำบากเพิ่มขึ้น ผมจะจูง ใจให้เขาเห็นประโยชน์ของการลงมือทำก่อนแล้วมีความสุขที่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะจะได้ประสบการณ์ ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแน่นอน

3.การดูแลและช่วยเหลือให้ทำจนสำเร็จ : การเริ่มต้นลงมือทำในช่วงแรกๆ ย่อมไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจะทำให้คนเลิกทำได้ ดังนั้นใน ฐานะผู้นำผมจะคอยให้กำลังใจและชมเชยในสิ่งที่เขาทำสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเพ่อไปสู่เป้าหมายที่ ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้คนทำสิ่งนั้นๆต่อไปอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้นสุดท้ายก็จะสำเร็จ
 
   หนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยครับ เหมาะกับผู้บริหารและผู้จัดการที่ชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะได้นำไปปรับใช้ในเชิงการบริหารของตัวเองควรหาซื้อมาอ่านก่อนครับแล้วท่านจะเห็นภาพของปัญหาที่คนไม่เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นครับ