วันที่ 26 สิงหาคม 2554
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
   หนังสือเล่มเล็กๆ บางๆ อ่านง่ายๆ แต่ได้สาระครบถ้วน ทำให้ผมเข้าใจแนวทางการโค้ชชิ่ง (Coaching)
อย่างชัดเจนขึ้นว่า เราไม่จำเป็นต้องให้ Solution กับโค้ชชี่ แต่ต้องกระตุ้นให้เขาเป็นผู้ค้นหา Solution ด้วยตัวของเขาเองจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพราะตัวเองเป็นผู้คิดวิธีการของตัวเอง

ตัวอย่างหนังสือ
 
   ผมได้นำแนวความคิดจากเนื้อหาในหนังสือมาปรับใช้ในการบริหารงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้น เช่น
 
• พยายามใช้คำถามเพื่อให้โค้ชชี่เป็นผู้ตอบมากกว่าการให้แนวคิดของเราเพียงอย่างเดียว
• การโค้ชชี่โดยการดึงศักยภาพที่เขามีอยู่แล้วออกมา ไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเขา
• ใจเย็นกับการรับฟังผู้อื่นระหว่างการพูดมากขึ้นไม่พูดแทรก
• มองลูกน้องที่ดื้อเพราะเขาต้องการให้ช่วยเหลือมากกว่าที่จะดื้อเฉยๆ คืออยากให้เราใส่ใจมากกว่านี้
 
   ผมยังใช้ในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจในการเป็นโค้ช ตามหลักสูตรต่างๆของผม ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นเราไม่ค่อยได้โค้ชชิ่งลูกน้อง เพราะคอยจะบอกวิธีทำให้ลูกน้องทันที ไม่ค่อยถามคำถามให้เขาคิด ทำให้เขานำวิธีของเราไปปฏิบัติไม่ค่อยได้ เพราะเขาไม่ใช่เป็นผู้คิดเอง จึงทำให้ผู้บริหาร/ ผู้จัดการหลายๆท่านนำกลับไปใช้กับการทำงานของตัวเอง เช่น
 
- การใช้คำถามมากขึ้น
- การรับฟังลูกน้องอย่างตั้งใจ
- การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
- การกระตุ้นให้มุ่งมั่นในเป้าหมายของโค้ชชี่ด้วยตัวเอง
 
ลองหาหนังสืออ่านดูครับ คุณจะสามารถเป็นโค้ชสมัครเล่นในทันที