ลงวันที่ส่งจริง
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
 

ตัวอย่างหนังสือ
หนังสือสื่อให้เห็นถึงวิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้มีความสุขกับเรื่องต่างๆ ชีวิตดำเนินไปด้วยความรู้สึกที่ดี แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ มากมาย ถ้าเรายึดถือกระบวนการที่หนังสือได้บอกเอาไว้ เช่น ...
 
- มองที่จุดแข็งของตัวเอง
- ทิ้งอดีตที่ไม่ดีไว้เบื้องหลัง
- คิดอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น
- ทางเลือกเป็นของคุณ
เป็นต้น
 
ผมใช้แนวความคิดต่างๆ ในหนังสือมาปรับใช้กับตัวเองมากมาย และฝึกฝนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผมใช้พัฒนาตัวเองเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ก็จะนึกถึงหัวข้อต่างๆ ในหนังสือ ก็ทำให้ความรู้สึกในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ก็จะนึกถึงหัวข้อต่างๆ ในหนังสือ ก็ทำให้ความรู้สึกในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น เมื่อเผชิญกับความผิดหวังก็ได้แง่คิดในหนังสือทำให้ยอมรับในผลลัพธ์ได้มากขึ้น กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง มีความนิ่งในการเผชิญกับปัญหาและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตมากขึ้น เช่น ...
 
- เจอกับงานยากๆ ก็ค้นหาว่า เรามีจุดแข็ง เรื่องอะไร งานนั้นก็ง่ายขึ้น
- เครียด กังวลในผลลัพธ์มากเกินไป ก็บอกกับตัวเองว่า เราคิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น ก็เลือกที่จะไม่เครียดดีกว่า
- ผิดหวังกับงาน ก็คิดว่าเป็นอดีตไปแล้วแก้ไปก็ไม่ได้ ลองหาวิธีใหม่ดีกว่า ก็ทำให้ความรู้สึกผิดหวังลดลงไปได้ทันทีเลย
- เบื่อ ขี้เกียจ ก็กระตุ้นตัวเองโดยการบอกกับตัวเองว่า ทางเลือกเป็นของเรา ก็จะค่อยๆ ลงมือทำงานมากขึ้นเพราะไม่อยากเป็นคนขี้เกียจเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร
 

ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูครับ และทดลองปฏิบัติตามหนังสือในบางข้อก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นครับ