ลงวันที่ส่งจริง
If you cannot view this HTML message properly, please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
 

ตัวอย่างหนังสือ
หนังสือที่ผู้จัดการยุค Baby Boomer และ Gen X ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เข้าใจ Gen Y ซึ่งเป็นลูกต้องส่วนใหญ่ของเราว่ามีแนวคิดอย่างไร และคิดอย่างไรกับงาน, องค์กร และการดำเนินชีวิตจะได้เข้าใจพวกเขามากขึ้น หนังสือได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ของ Gen Y ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น....
 
- องค์กรในฝันของ Gen Y
- หัวหน้าที่ Gen Y ยอมรับ
- ตัวตนของ Gen Y
- สร้าง Gen Y อย่างไรให้เป็นผู้นำในอนาคต
 

หากผู้จัดการไม่ต่อต้านแนวความคิดและการปฏิบัติตัวของ Gen Y มากมายนัก ก็จะทำให้การปฏิบัติตัวต่อ Gen Y เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและ Gen Y ก็ยินดีทำงานกับหัวน้าที่เข้าใจเขามากขึ้น

 
ผมมีความสนใจในเรื่องของ Gen Y มากอยู่แล้ว เพราะต้องสอนให้กับบุคคลหลากหลายกลุ่ม ถ้าหากเข้าใจผู้เรียนที่เป็น Gen Y ก็จะช่วยชี้แนะให้เขาปฏิบัติตัวต่อ Gen X และ Baby Boomer ที่เป็นหัวหน้าของเขาได้ดีขึ้น และชี้แนะให้ผู้จัดการและหัวหน้างานให้ปฏิบัติต่อ Gen Y ที่ดีขึ้นได้ หลังจากอ่านหนังสือแล้วทำให้เข้าใจแนวติดและวิธีปฏิบัติของ Gen Y มากขึ้น เช่น
 
- Gen Y มีความคิดของตัวเอง
- Gen Y อยากได้รับการยอมรับจากหัวหน้ามากๆ
- Gen Y ชอบงานท้าทายแต่ต้องเป็นสิ่งที่เขามีส่วนร่วมด้วย
- Gen Y ไม่ได้ดื้อ แต่ไม่ชอบการบังคับ
- Gen Y ทำงานได้หลายอย่างแต่อยากมีอิสระด้วย
 

เรามาลองเข้าใจ Gen Y ให้มากขึ้นกันหน่อยดีไหมครับ เพราะเขาจะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนเราในอนาคตนะครับ