If you cannot view this HTML message properly,
please click here
หากพบปัญหาในการดูภาพหรือลิงค์ต่างๆ
กรุณา คลิกที่นี่
วันที่ 13 มกราคม 2555
หัวข้อ : การทำให้โค้ชชี่อยากเป็นผู้นำ
 
ประเด็นสำคัญที่ต้องทำให้โคชชี่แสดงความคิดเห็น
ความหมายของผู้นำเชิงบวก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้นำที่ดี
การใช้ภาวะผู้นำไปดำเนินชีวิตของตัวเอง
คุณสมบัติที่ผู้นำที่ดีควรมี
Style ผู้นำที่อยากเป็น
 
ตัวอย่างคำถามที่สามารถเลือกใช้ได้
เธออยากเป็นผู้นำหรือไม่? เพราะเหตุใด?
เธอลองบอกซิว่า “ผู้นำที่ดี”เป็นอย่างไร?
เธอลองให้ความหมายผู้นำในเชิงบวกหน่อยซิ?
ผู้นำสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องใดได้บ้าง?
ถ้าเธอเป็นผู้นำเธอจะทำเรื่องอะไรบ้าง?
ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติเรื่องอะไรบ้าง? เธอมีเรื่องไหนบ้าง?
เธออยากเป็นผู้นำ Stye ไหน? เพราะเหตุใด?
เธอใช้ภาวะผู้นำในตัวเองกับการดำเนินชีวิตเรื่องอะไรบ้าง?
เธออยากพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองเรื่องอะไรบ้าง?
เธอมีผู้นำในอุดมคติหรือไม่? เขามีคุณสมบัติเด่นเรื่องอะไร?
 
เหตุผลที่โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ถ้าเขามองเห็นประโยชน์…เขาก็อยากที่จะเป็นผู้นำ
การพูดถึงด้านดีๆ ของผู้นำ…กระตุ้นให้คนอยากเป็นมากขึ้น
คนส่วนใหญ่มีภาวะผู้นำในตัวเอง รอการนำมาใช้เท่านั้น
คนไม่อยากเป็นผู้นำ เพราะมองด้านไม่ดีของตำแหน่งผู้นำ
ผู้นำไม่มีตำแหน่ง สามารถเป็นได้ ถ้าอยากที่จะเป็น
แล้วคราวหน้าผมจะนำเรื่องอื่นๆมาแลกเปลี่ยนกันใหม่ครับ