Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 145
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 144
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 143
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  Untitled Document
  หน้า [106] [105] [104] [103] [102] [101] [100] [99] [98] [97] [96] [95] [94] [93] [92] [91] [90] [89] [88] [87] [86] [85] [84] [83] [82] [81] [80] [79] [78] [77] [76] [75] [74] [73] [72] [71] [70] [69] [68] [67] [66] [65] [64] [63] [62] [61] [60] [59] [58] [57] [56] [55] [54] [53] [52] [51] [50] [49] [48] [47] [46][45] [44] [43] [42] [41] [40] [39] [38] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24][23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5][4] [3] [2] [1]
  สรุปหลักสูตร : Sales
  วันที่ 28 กันยายน 2553 / แปลน ฟอร์ คิดส์
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม
  สรุปหลักสูตร : Sales
  วันที่ 25 กันยายน 2553 / Hollywood Inter
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม
  สรุปหลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจในการขายด้วยตัวเอง
  วันที่ 24 กันยายน 2553 / URC
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม
  สรุปหลักสูตร : การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
  วันที่ 22 กันยายน 2553 / YAMAHA
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม
  สรุปหลักสูตร : Leadership
  วันที่ 20-27 กันยายน 2553 / PAGO
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม
  สรุปหลักสูตร : การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
  วันที่ 17 กันยายน 2553 / YAMAHA
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม