Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 94

  การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมของผม

  18 ก.พ. 2556

  ผมเชื่อว่า “การเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนาตัวเอง” หากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยูเรื่อยๆ โดยการตั้งเป็นเป้าหมายแล้วปฏิบัติตามแผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย ก็จะทำให้เรามีความสุข เพราะเราจะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เข้าใกล้สู่เป้าหมายมากยิ่งขึ้นทุกทีที่ได้ลงมือทำ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี
  แนวทางการฝึกอบรมของผมก็เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผมได้พัฒนาแนวทางของตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่า “ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” ซึ่งยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอยากเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ  ช่วงที่ 1: การฝึกอบรมมุ่งเน้นการบรรยายพร้อมการใช้คำถามกระตุ้นแนวความคิดผู้เรียนให้สามารถนำสิ่งที่ได้ฟังไปประยุกต์ ใช้ได้ด้วยตัวเองผ่านการอธิบายความหมายและแนวคิดโดยวิทยากร (ผม) เป็นหลัก
  ช่วงที่ 2: การฝึกอบรมมุ่งเน้นการเลือกคำสำคัญ (Key Word) ของเนื้อหาต่างๆ มาเป็นประเด็นในการโค้ชชิ่ง ทำให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายขึ้น เกิดความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองนานขึ้น เพราะไม่ได้จำจดเนื้อหามากนัก
  ช่วงที่ 3: การฝึกอบรมมุ่งเน้นการใช้คำถาม (Question) ใน Style ของโค้ชมากขึ้น ทุก Slide ที่ใช้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงเนื้อหาแล้วประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองทันที เช่น
  • สามารถนำเนื้อหาไปใช้ได้อย่างไรบ้าง?
  • รู้สึกอย่างไรกับแนวความคิดนี้?
  • เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น จะนำส่วนใดไปแก้ไขได้บ้าง?
  สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดของตัวเองได้ทันที เพราะผู้เรียนจะคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกบตัวเองเป็นหลัก สามารรถกลับไปเผชิญกับเหตุการณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเพราะได้สร้างแนวความคิดของตัวเองขึ้นมาแล้ว
  ช่วงที่ 4: ปัจจุบันนี้ผมอยู่ในช่วงนี้ โดยการมุ่งเน้นที่การให้หลักการแล้วสร้างวิธีการต่างๆ ให้เป็นทางเลือกกับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักการแล้วก็สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองได้ เนื่องจากคนมี Style ไม่เหมือนกัน ทำให้การเลือกใช้วิธีการย่อมแตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการมากกว่าการให้วิธีการ ย่อมจะดีกว่า เมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักการแล้ว ก็สามารถนำกลับไปฝึกฝนด้วยตัวเองได้โดยการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างสะดวก


  ขอยกตัวอย่างหลักการที่สามารถเลือกได้หลายวิธีการโดยได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น
  หลักการ: นำแข็ง ทำให้กลายเป็น น้ำ ต้องให้อุณหภูมิสูงขึ้น
  วิธีการ:
  - นำไปตากแดด
  - ต้มด้วยความร้อน
  - ปล่อยทิ้งไว้
  - ทำให้เล็กๆ เพื่อดูดความร้อนได้ง่ายขึ้น
  ผมตั้งใจจะพัฒนาแนวทางใหม่ภายในปีนี้ เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงเป็น ช่วงที่ 5 แล้วคงจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com