Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 124

  "ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)" เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

  17 พ.ย. 2558

  องค์กรทุกองค์กรมีค่านิยมขององค์กร(Core Value) อยู่แล้ว.....เพียงแต่จะนำมาสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ ? องค์กรที่เจริญเติบโตมาสักระยะหนึ่งจะเกิดการหล่อหลอมการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรนั้นๆในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน..... มีรูปแบบคล้ายๆกันและเกิดความสอดคล้องกันในระดับหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัว

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  การสังเกตค่านิยมองค์กรว่ามีความเข้มแข็งแค่ไหน....มองได้ง่ายๆจากบุคลากรที่เข้าใหม่ๆเกิดความอึดอัดในเรื่องอะไรแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติกันอยู่....จนทำให้คนใหม่ที่เข้ามาปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดความอึดอัดใจนั่นเอง  ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) ที่อาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น มาจาก.........

  ? แนวทางปฏิบัติตัวของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง

  ? ทิศทางและคำสั่งสอนที่ผู้บริหารระดับสูงผลักดันอยู่เสมอๆ

  ? สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรปฏิบัติกันจนเป็นเรื่องปกติ

  ? ลักษณะของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆที่แตกต่างกัน

  ? จิตวิญญาณที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้บริหารระดับสูง

  ค่านิยมแบบนี้อาจเป็นเรื่องที่ดีต่อองค์กร หรือ เรื่องที่ไม่ดีต่อองค์กรได้ ดังนั้นหากปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของคนส่วนใหญ่ในองค์กร ซึ่งก็คือ..... วัฒนธรรมขององค์กรนั่นเอง

  การเลือกนำเอาค่านิยมที่ดีมารณรงค์เพื่อสร้างให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์ที่ดี.....ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการอย่างเต็มที่

  ความเป็นจริงอย่างหนึ่ง คือ ค่านิยมองค์กรมีอยู่แล้วในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งประมาณ 5 ปีขึ้นไป ....การเลือกนำสิ่งดีๆที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่แล้วสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องการดำรงรักษาไว้ หรือ ต้องการสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรก็สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้นต่อไปได้เลยครับ


  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com