Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 17

  การพัฒนา 3 ส่วนงานหลัก คือ M.D. , ผู้บริหารระดับกลาง และทีมงานขาย

  05 ม.ค. 2551

  หลังจากที่ทำการ Coaching ผู้บริหารระดับกลางเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำมา 1 ปีเต็ม ๆ แล้ว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวการพัฒนา กับผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรทุก ๆ คน ในหลาย ๆ องค์กร มีความเห็นตรงกันอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารระดับกลางอย่างเดียวนั้น คงไม่เพียงพอถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  เพราะผู้บริหารระดับกลางก็ต้องได้รับความร่วมมือ ความคิดเห็นและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือ M.D. ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นจึงควร Coach ผู้บริหารระดับสูง หรือ M.D. ด้วยเช่นกัน ซึ่ง M.D. หลาย ๆ ท่าน ก็เห็นด้วยเพราะระหว่างการ Coaching ในแต่ละครั้ง M.D. ก็จะปรึกษากับ Coach อยู่แล้ว ว่า ควรเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร และแต่ละคนมีลักษณะจุดเด่นและจุดอ่อนอย่างไร แล้วต้องการให้ผู้บริหารระดับกลางคนนั้นเติบโตไปทางไหน ดังนั้นก็เท่ากับว่า M.D.และ Coach ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

  อีกพื้นที่หนึ่งที่มีผลอย่างสูงมากขององค์กร คือ ทีมงานการตลาดและการขายซึ่งเป็นทีมงานที่จะทำให้เกิดรายได้ ให้กับองค์กร ถ้าทีมงานที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอ องค์กรพัฒนาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร และทีมงานก็ควรเข้าใจว่าองค์กร กำลังได้รับการพัฒนาไปในด้านใด ทีมการตลาดและขาย ก็ควรเป็นทีมแรกที่ต้องปรับเปลี่ยนตามเลย เพื่อให้ทิศทางขององค์กรไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนทีมอื่นไม่ใช่ไม่สำคัญ และผมคิดว่าสำคัญน้อยกว่า เมื่อได้ทีมขายแล้ว จึงค่อยไปลงกับทีมงานอื่นต่อ ๆ ไป


  ทำให้งานที่ปรึกษาของผมเริ่มขยายขอบเขตออกไป ครอบคลุมบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งผมคงขอสรุปให้เห็นว่า หากจะพัฒนาเรื่องใด ๆ ในองค์กรก็ตาม ควรให้ครอบคลุม 3 หน่วยงานหลัก คือ

  1. ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้บริหารระดับกลาง, หัวหน้างาน
  3. ทีมงานการตลาดและขาย

  เมื่อไรที่ 3 หน่วยงานนี้ พูดเรื่องราวเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และกำหนดทิศทางไปในทางเดียวกันแล้ว รับประกันความสำเร็จได้เลยครับ  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com