Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 56

  พัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในการให้กลับผู้อื่น

  04 พ.ย. 2552

  วันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่ผมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ เรื่อง “ การให้พลังผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง ” ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมสามารถทำให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วขึ้น และมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังนำสิ่งที่ตั้งใจไว้ไปปฏิบัติได้มากขึ้นด้วย โดยการติดตามผลหลัง Class เรียนที่ผมสอน ส่วนใหญ่นำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติกันเกือบทุกคน และก็ได้ผลลัพธ์ในทางที่ทุกคนมีความสุขขึ้น ถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่ผู้ที่นำไปปฏิบัติก็มีความสุขที่ได้ลงมือทำ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  ผมก็คอยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ทำไมจึงทำให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น ก็พยายามถามน้องๆในทีมงานว่า เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง และก็คอยสังเกตดูว่า เวลาสอนเราเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้าง ก็พอจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆได้ดังนี้ ครับ

  1. ผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นน้อยลง
  : ปัจจุบันผมจะอธิบายและยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆไปตามที่เตรียมไว้ และทำให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผู้ฟัง โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ใครเปลี่ยนแปลง ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่มีความตั้งใจมากกว่านี้

  2. ผมหลีกเลี่ยงที่จะเสนอความคิดเห็นแย้งกับผู้ฟัง
  : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดขึ้นตลอด Class ของผม เพราะผมกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน แต่ผมก็จะเป็นเพียงรับฟัง โดยแค่ชี้ให้เห็นว่า คงขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าจะเลือกคิดแบบใดแล้วสามารถทำให้ตัวเองดีขึ้น ถึงแม้ผลลัพธ์อาจจะไม่แน่นอน ซึ่งสมัยก่อนผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจแนวความคิดของผมว่า ผมคิดอย่างไร แต่เดี่ยวนี้ไม่ได้ทำ

  3. ผมทำให้ผู้เรียนพูดกันมากขึ้น
  : หลักสูตรของผม จะเพิ่มการเขียนสิ่งที่ผู้ฟังคิดและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนกันเกือบจะทุก Slide โดยที่ผมจะพูดน้อยลง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ใช่อาจารย์เป็นศูนย์กลาง ผมเพียงแค่บริหารให้ทุกคนได้พูดให้ครบทุกคนเท่านั้น

  4. ผมจูงใจให้ คิด เขียน และพูดมากขึ้น
  : ผมจะย้ำให้เห็นถึงประโยชน์ของการ คิด , เขียน และพูดว่าจะนำไปสู่การกระทำ และจะทำให้เราเกิดความอยากทำมากขึ้น ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราคิดเอง , เขียนเองและได้มีโอกาสพูด ซึ่งเมื่อก่อนผมจะเน้นย้ำส่วนนี้น้อยไปนิดหนึ่ง

  5. ผมทำให้ class สนุกตั้งแต่ต้นจนจบ
  : บรรยากาศการเรียนรู้ จะทำให้ทุกคนได้คิด และตื่นเต้นที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละ Slide เราต้องเป็นผู้ตอบหรือไม่ และเราจะคิด เขียน และพูดอย่างไร หลายคนบอกว่าผมมีกุศโลบายที่จะทำให้ทุกคนต้องเขียนเลยรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา ทำให้ Class สนุกสนานไม่จำเจ


  เท่าที่ผมลองประเมินการเปลี่ยนแปลงของผมในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆก็มีประมาณนี้ครับ ซึ่งผมก็รู้สึกได้ว่า ผมมีความสุขมากขึ้นในการทำหน้าที่นี้ และผลลัพธ์ก็ดีขึ้นมากเลย ก็อดภูมิใจไม่ได้ว่าเราก็พัฒนาตัวเองขึ้น แต่ก็คงต้องทำให้ดีขึ้นไปอีก เพราะเป้าหมายของผมคือ

  “ การที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน ”

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com