Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 82

  โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  16 มี.ค. 2555

  การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบโค้ชชิ่ง (Coaching) มากกว่า 4 ปี ทำให้เห็นข้อจำกัดของการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน ว่ายังขาดความต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการให้การบ้านเพื่อทำให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนแล้วก็ตาม อีกทั้งยังมีการติดตามผลผู้เรียนว่านำสิ่งที่เรียนไปใช้อย่างไรบ้าง โดยทีม HRD ขององค์กรหรือทีมงานของบริษัทก็ตาม ก็ยังเกิดความรู้สึกว่ายังขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาอย่า

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  ทีมงาน HRD หลายๆ องค์กรก็ทำให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น จึงอยากให้ผมดำเนินการจัดทำหลักสูตรเป็นโปรแกรมระยะยาวขึ้น เช่น 6 ครั้ง หรือมากกว่านั้น เพื่อให้สามารถเจาะลึกในเนื้อหาแต่ละประเภท และมีกระบวนการติดตามผลที่ยั่งยืนขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปใช้อย่างจริงจังมากขึ้น


  ผมเลยมีความตั้งใจว่าจะดำเนินการจัดทำโปรแกรมพัฒนาต่างๆ เช่น

  1.โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรดาวเด่น (Talent Development Program)
  2.โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Leadership Development Program)
  3.โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป (Management Development Program)
  4.โปรแกรมการพัฒนาการเป็นโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coach the Coaches Program)
  5.โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายเชิงบูรณาการ (Sales Team Development Program)
  6.โปรแกรมสร้างผลกำไรเน้นๆ ให้กับองค์กร (Effective Business Process Program)
  7.โปรแกรมการเป็นที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการ (Business Consulting Program)
  8.โปรแกรมการพัฒนาตาม Competency ขององค์กร (Competency Base Program Development)

  โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ ถูกออกแบบในลักษณะที่ให้องค์กรสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้เหมาะสมตามความต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดตามหัวข้อที่เป็น Standard เท่านั้น เพียงแต่จะทำให้ HRD และผู้บริหารองค์กรมองเห็นกรอบของการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น

  โปรแกรมจะมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้...

  1.การกำหนดแนวทางและจุดประสงค์ของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรโดยเน้นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง (Objective)
  2.การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันกับเป้าหมายที่กำหนด (Assessment)
  3.สรุปหลักสูตรที่สำคัญตามโปรแกรมที่เหมาะสม (Proposal)
  4.ดำเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรม (Training & Coaching)
  5.การมอบหมายงานเพื่อการนำไปปฏิบัติและฝึกฝน (Practice)
  6.การติดตามผลโดยทีมงานเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง (Follow up)
  7.การติดตามผลโดยวิทยากรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มเติม (Clinic)
  8.สรุปผลการฝึกอบรมและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (Report)


  ผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าสามารถดำเนินการได้ตามนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
  ยั่งยืนขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอย่างแท้จริง ช่วยลดความกังวลใจของ HRD ที่เคยมีมรในอดีตได้อย่างแน่นอน

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com