Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 88

  แนะนำบริการที่ผมทำได้ในปัจจุบัน

  19 ก.ย. 2555

  วันนี้อยากเล่าเรื่องที่ผมดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แล้วแบ่งแยกบริการที่ผมทำได้ให้เกิดความชัดเจนในฐานะที่ปรึกษาโค้ช ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าลักษณะของการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถใช้กับการพัฒนาบุคลากรได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบ Hard Skill หรือ Soft Skill ก็ตาม เพียงใช้แค่หลักการของการโค้ชชิ่งและใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะดึงศักยภาพของโค้ชชี่ (ผู้เรียน) ออกมาให้เกิดประโยชน์กับโค้ชชี่ (ผู้เรียน) โดยการทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลง (ลงมือทำ) ด้วยตัวเขาเอง จะทำให้การพัฒนานั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำหรับหลักการและเทคนิคต่างๆ นั้นสามารถหาอ่านได้ภายในเว็บไซต์ของผมนะครับ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  การแบ่งบริการที่ผมทำได้ในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้

 • การฝึกอบรม Group Coaching by Theory
 • การฝึกอบรม Group Coaching in Application
 • การฝึกอบรม Group Coaching by Activity
 • การฝึกอบรม Group Coaching by Tools
 • การให้คำปรึกษาในรูปแบบการ Coaching
 • การสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching)


 • สำหรับรายละเอียดของแต่ละบริการพอสังเขป ดังนี้

 • Group Coaching by Theory
 • : มุ่งเน้นการใช้ทฤษฏีต่างๆ ของหัวข้อที่ใช้ในการอบรมเป็นกรอบในการสอน แต่ผู้เรียนจะเป็นผู้คิดว่าสิ่งที่ได้ยินจากโค้ชนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะงานของตัวเองหรือไม่ แล้วเลือกแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปฏิบัติจริงแล้วฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ดังนั้น กรอบของทฤษฏีต่างๆ จึงเป็นแค่การกระตุ้นแนวความคิดให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้กับเรื่องใกล้ตัวได้ทันที ไม่ต้องจดจำ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ

 • Group Coaching in Application
 • : มุ่งเน้นการปฏิบัติการใน Class ให้เกิดผลงานที่สามารนำไปปฏิบัติได้ทันที มีการทำ Workshop และ Role Playing ในหัวข้อของการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ การบรรยายเป็นแค่การให้แนวความคิดในกรอบของการนำไปประยุกต์ใช้เท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจะจับกลุ่มกันเพื่อซักซ้อมแผนการที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง แล้วนำไปทดสอบหรือทดลองใช้ แล้วจึงกลับมาพบกับโค้ชในครั้งต่อไป เพื่อเข้าไปหรือเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ในเชิงปฏิบัติการอีกครั้งจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงๆ เพราะเป็นผู้เรียน เป้าหมาย, แผนงานและวิธีการของตัวเองด้วยตัวเอง

 • Group Coaching by Activity
 • : มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน เหมาะสมกับผู้เรียนจำนวนมาก แลหัวข้อที่เป็นเชิงการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆ โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะทำให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องใกล้ตัวของตัวเองแล้วใช้กิจกรรมหรือเกมมาช่วยปรับเปลี่ยนความคดใหม่ ทำให้เข้าใจในหัวข้อที่จะปรับใช้ได้ทันที และเกิดความสนุกสนานอีกครั้ง

 • Group Coaching by Tools
 • : เหมาะสำหรับการฝึกอบรมที่เป็นกึ่ง Hard Skill เพราะต้องการให้เข้าใจเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งาน แต่จะไม่สอนว่าเครื่องมือใช้งานอย่างไรในทันที แต่โค้ชจะดำเนินการให้เกิดกรณีศึกษา แล้วให้ผู้เรียนลองเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับกรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรียนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานมากขึ้น

 • การให้คำปรึกษาในรูปแบบการ Coaching
 • : มุ่งเน้นให้เกิดแนวความคิดด้วยตัวเองมากกว่าการบอกวิธีการทันที การให้คำปรึกษาจึงเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารอย่างแท้จริง เพราะคำปรึกษาของโค้ชเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริหารมีแนวความคิดเพิ่มเติมแล้วสามารถเลือกไปใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาของตัวเองด้วยการตัดสินใจเอง

 • การสอนแนะผู้บริหาร (Executive Coaching)
 • : การดำเนินการ 1:1 Coaching ผู้บริหารรายบุคคลทำให้มีความอิสระและเฉพาะเจาะจงในปัญหาหรือหัวข้อที่ผู้บริหารเป็นผู้เลือกด้วยตัวเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเกิดประโยชน์เพราะแก้ไขอาการและสาเหตุที่ตรงความต้องการมากที่สุด


  การดำเนินการในเรื่องต่างๆ นั้นมีความคล้ายกันอยู่บ้าง แต่ที่แบ่งลักษณะงานออกมาดังนี้ เพื่อให้เห็นความชัดเจนในรูปแบบและจุดมุ่งเน้นต่างๆ ตามความต้องการที่จะให้โค้ชดำเนินการ แต่แนวทางและหลักการที่ใช้ ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังการอบรมเช่นเดิมครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com