Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 92

  เส้นทางเดินของผม

  26 ธ.ค. 2555

  สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ตามที่ปรารถนาครับ

  หลักการบอกไว้ว่า “ ถ้าเป้าหมายของคุณชัดเจน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะสูง ” ดังนั้นผมจึงอยากเล่าเรื่องเป้าหมายของตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อเป็นเส้นทางเดินของตัวเองและพิสูจน์หลักการด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่ ด้วยตัวเองจะได้นำไปให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่งผู้อื่นได้อย่างมั่นใจครับ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  ผมกำหนดเส้นทางเดินของผมดังนี้ครับ

  ปี2560 ผมเป็นอธิการบดีสถาบันเล็กๆของผมเอง
  : สถาบันนี้มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้าน วิทยากร,โค้ช,ที่ปรึกษา เป็นหลัก โดยใช้แนวทาง (Methodology) ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

  ปี2559 เปิดศูนย์ฝึกอบรมตามห้างสรรพสินค้า
  : แนวโน้มการพัฒนาตัวเองจะเกิดขึ้นสูง การฝึกอบรมโดยผู้เรียนให้ความสนใจในตัวเองจะมีสูงขึ้นมาก เพราะบุคลากรยุคใหม่ต้องการเติบโตเร็ว การรอให้องค์กรจัดฝึกอบรมและออกค่าใช้จ่ายได้นั้น อาจไม่จำเป็นสำหรับคนที่ต้องการสำเร็จเร็ว ดังนั้นความสะดวกในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามห้างสรรพสินค้า ที่ผู้เรียนสามารถมาเรียนในช่วงเย็นหรือเสาร์ อาทิตย์ได้ ก็จะแพร่หลายมากขึ้น

  ปี2558 ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมในประเทศไทย
  :การแลกเปลี่ยนแนวทางการฝึกอบรมและนำหลักสูตรต่างประเทศมาสอนในประเทศไทย นับว่าเป็นการพัฒนาบุคคลากรอีกด้านหนึ่ง เพราะสามารถดึงจุดเด่นที่หลักสูตรต่างประเทศใช้ได้ผลกับทั่วโลกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้

  ปี2557 เปิดศูนย์อบรม(สาขา)ต่างจังหวัด
  :องค์กรต่างจังหวัดทั่วประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เช่นเดียวกัน การเชิญวิทยากรจากกรุงเทพย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง และวิทยากรหลายท่านก็ไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นการพัฒนาให้วิทยากรต่างจังหวัด สามารถสอนในแนวทางเดียวกับวิทยากรที่กรุงเทพและใช้เครื่องมือพร้อมหลักสูตรเดียวกันได้ ก็จะทำให้การพัฒนาบุคคลกรต่างจังหวัดได้ทัดเทียมกับบุคคลากรในกรุงเทพด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงได้ด้วย

  ปี2556 พัฒนาวิทยากรที่สอนในแนวทางเดียวกัน (Certified Course )
  :หลักสูตรที่ผมใช้สอนอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญที่ Methodology ที่ใช้ในการฝึกอบรม พร้อมหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Leaning) และกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) จึงสามารถถ่ายทอดวิธีการต่างๆให้กับวิทยากรที่สนใจด้านนี้และต้องการสอนแนวทางนี้ได้ เพราะวิทยากรเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ไม่ใช่ผู้สอนโดยตรง ดังนั้นถ้าสามารถปฏิบัติตัวตามหลักการ เทคนิคและกระบวนการที่ผมใช้ได้ครบผลลัพธ์ก็จะเกิดเช่นเดียวกัน ผมจึงมีเป้าหมายพัฒนาวิทยากรเพิ่มขึ้น 10 ท่าน

  นี่คือเส้นทางเดินของผมครับ เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ทำให้ผมเห็นวิธีการที่ผมต้องใช้เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรบ้างทำให้รู้สึกดีที่มีเส้นทางเดินของตัวเองครับ

  ลองเขียนเส้นทางเดินของตัวเองอีก 5 ปีข้างหน้าดูซิครับ คุณอาจประหลาดใจก็ได้ที่คุณจะสามารถเดินไปด้วยความชัดเจนกว่าเมื่อก่อนมากขึ้นครับ


  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com