Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 145
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 144
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 143
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   
  |
     
   
   
      ผมเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผมไปฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?)  
       
      ปัจจุบันนี้ผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาส Down load Slide Presentation ที่ผมใช้สอนจริงๆ อยู่ ได้ฟรีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะถ่ายทอดให้คนที่ Download ของผมไปได้รู้วิธีการต่างๆ ที่ผมทำในฐานะวิทยากร ตั้งแต่ต้นจนเริ่มสอนได้จริงไปเลยดีกว่า ไม่ควรจะอยู่ที่ผมเพียงอย่างเดียว เราจะได้สร้างวิทยากรภายในให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เยอะๆ จะได้พัฒนาบุคลากรได้ทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน  
       
    เนื้อหาที่ผมจะถ่ายทอดจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้  
     
   
   
   1. ผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ ความสามารถของตัวเองมากำหนดเป็นหลักสูตร
   2. กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
   3. จัดทำ Slide Presentation ให้สอดคล้องกับ Course Outline
   4. เขียนบทพูด (Script) ในแต่ละ Slide ให้ชัดเจน
   5. จัดเตรียมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่ใช้เสริมระหว่างการฝึกอบรม
   6. กำหนดขั้นตอน /แนวทางการฝึกอบรมอย่างละเอียด
   7. ค้นหาแก่นสำคัญเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย


   
   
       
    1) ผู้เชี่ยวชาญนำความรู้ ความสามารถของตัวเองมากำหนดเป็นหลักสูตร  
   
 • คุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ต้องการนำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นและอยากให้เขานำไปพัฒนาตัวเขาเอง ควรเริ่มต้นถามตัวเองดังนี้

  - เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไร?
  - เราอยากจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
  - เราจะถ่ายทอด (สอน) ให้กับกลุ่มผู้ฟังแบบไหน?
  - หนังสือที่เราจะทำเป็นแนวทางในการสอนมีเล่มไหนบ้าง?
  - เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรมีมากแค่ไหน?
  - เราคิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรของเรา?
  - เราชอบเนื้อหาของหลักสูตรนี้เพราะเหตุใด?
  - เราจะเริ่มลงมือศึกษาและจัดทำสรุปเนื้อหาโดยรวมเมื่อไหร่?

 •  
   
 • คุณควรตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อสำรวจตัวเองว่า มีความพร้อมแค่ไหนที่จะผลิตหลักสูตรขึ้นมา เพราะถ้าคำตอบไม่ชัดเจน ก็มีแนวโน้มว่าคุณแค่อยากรู้ว่าจะทำหลักสูตรอย่างไร ไม่ได้อยากเป็นวิทยากรจริงๆ
 •  
   
 • คำตอบของผมในการทำหลักสูตรแรกขึ้นมาเป็นดังนี้ครับ
 •  
    1. เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไร?
  ตอบ : เราเชี่ยวชาญเรื่อง การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น และชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีภาวะผู้นำในตัวเอง (เป็นผู้บริหาร)

  2. เราอยากจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไร?
  ตอบ : หลักสูตรที่สนใจ คือ “การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง” เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง และนำคุณสมบัติด้านภาวะผู้นำมาพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะสามารถนำไปพัฒนาผู้อื่นได้

  3. เราจะถ่ายทอด (สอน) ให้กับกลุ่มผู้ฟังแบบไหน?
  ตอบ : ผู้ฟังเริ่มต้น ผมตั้งใจว่าเป็นผู้บริหารระดับต้นและ ระดับกลางภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการบริหารทีมงานและสื่อสารกับผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจในบางครั้ง หากสามารถทำให้เขาเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำที่ ดีขึ้น ก็จะทำให้เขามีความสุขกับตำแหน่งงานที่เขาเป็นอยู่มากขึ้น

  4. หนังสือที่เราจะทำเป็นแนวทางในการสอนมีเล่มไหนบ้าง?
  ตอบ : หนังสือหลักที่ผมใช้เป็นแนวทางของหลักสูตรเป็นของ จอห์น ซี แม็กเวลล์ (หนังสือแปล) เช่น
  - มองโลก 360 องศา
  - คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
  - กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ
  ผมอ่านแล้วชอบ รู้สึกว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ไม่ยาก สามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้ และเมื่อผมลองปฏิบัติดูแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง จึงอยากที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นต่อไป

  5. เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรมีมากแค่ไหน?
  ตอบ : เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นบทความ, วารสาร, บทสัมภาษณ์, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ผมรวบรวมมาใช้ประกอบพอสมควร

  6. เราคิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากหลักสูตรของเรา?
  ตอบ : ผมคิดว่าผู้ฟังจะสามารถนำคุณสมบัติภาวะผู้นำไปพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง ทำให้ภาวะความเป็นผู้นำของเขาดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เขาเป็นที่ยอมรับจาก บุคคลรอบด้านมากขึ้น เขาก็จะสามารบริหารทีมงาน ของเขาได้ดีขึ้น มีความสุขกับบทบาทของตัวเองมากขึ้น

  7. เราชอบเนื้อหาของหลักสูตรนี้เพราะเหตุใด?
  ตอบ : เนื้อหาของหลักสูตรเป็นแนวทางที่ผู้เรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่อง ภาวะผู้นำ ซึ่งผมมีความเชื่อเหมือนในหนังสือที่ผมอ่านว่า
  - ภาวะผู้นำอยู่ภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่ตำแหน่ง
  - ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา
  - บุคคลแรกที่ต้องนำ คือ ตัวเราเอง
  - เป็นต้น

  8. เราจะเริ่มลงมือศึกษาและจัดทำสรุปเนื้อหาโดยรวมเมื่อไหร่?
  ตอบ : ผมลงมือทำทันที โดยการเริ่มอ่านหนังสืออีก 1 รอบ พร้อมกับสรุปประเด็นที่ผมคิดว่าสามารถนำมาใช้เป็นเนื้อหาของหลักสูตรได้ และเมื่อได้เนื้อหาพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวที่จะนำไปทำเป็น Course Outline ต่อไป

   
       
   
   
    2) กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)  
    • ผมกำหนดหัวข้อหลักๆ ในการจัดทำ Course Outline ดังนี้
  - หลักการและแนวความคิด
  - วัตถุประสงค์
  - หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร
  - แนวทางการฝึกอบรม
  - ประโยชน์ที่จะได้รับ
  - กรอบในการฝึกอบรม (Course Framework)
  - ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ลองดู Course Outline ของผมเป็นตัวอย่างก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ

            เชิญคลิกเพื่อดู “Course Outline Leadership within You” ของผมครับ

   
   
   
   
   
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com