Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 100

  การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมของผม

  26 ส.ค. 2556

  เป้าหมายของการฝึกอบรมของผมในรูปแบบการรับรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Leaning ) โดยใช้กระบวนการ Group Coach & Training คือ “การที่ผู้เรียนเกิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนหลักการอบรม”ทำให้ต้องปรับปรุงวิธีการและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่การจดจำเพียงแต่เนื้อหาที่ได้ยินเท่านั้น

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมของผมจึงปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงความตั้งใจที่จะทำให้ได้ในระดับที่7 จึงขอเล่าให้ฟังว่าแต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วผมยังใช้ระดับที่1,2,3 อยู่ตลอดเพียงแต่จุดมุ่งเน้นจะเพิ่มระดับมากขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์ได้ออกมาตามเป้าหมายครับ

  การฝึกอบรมแนวทาง Group Coach & Training มีดังนี้......
  • ระดับที่ 1 : มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาแล้วประยุกต์ใช้ได้
  : ลักษณะยังเป็นการบรรยาย อธิบายให้เข้าใจว่าเนื้อหาดังกล่าวบอกถึงเรื่องใด แล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรผู้เรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะลองนำไปประยุกต์ใช้

  • ระดับที่ 2 : การนำตัวสำคัญ (key words) และเรื่องเล่ามาประกอบ
  : การฝึกอบรมจะเน้นให้ผู้เรียนจดจำคำสำคัญ (key words) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะเนื้อหาอาจมีข้อความมากเกิน หากเชื่อมเนื้อหากับคำสำคัญก็จะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้นพร้อมนำเรื่องเล่าให้แง่คิดดีๆมาประกอบทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพของเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น

  • ระดับที่ 3 : การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความคิดและเลือกนำไปใช้ด้วยตัวเอง
  : ลดการบรรยายเนื้อหาตามสไลด์ให้น้อยลงแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดตามอย่างเป็นอิสระโดยใช้คำถามต่างๆเช่น..............
  - คุณคิดอย่างไรกับข้อความเหล่านี้?
  - คุณติดหลุมพรางที่ใดบ้าง? แล้วจะแก้อย่างไร?
  - คุณชอบคุณสมบัติไหนเป็นพิเศษ? เพราะเหตุใด?
  - คุณตั้งใจนำเรื่องเหล่านี้ไปใช้อย่างไร?
  (เป็นต้น)

  • ระดับที่ 4 : การสอนที่หลักการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิธีการเอง
  : การอธิบายเนื้อหาโดยมุ่งเน้นที่หลักการของเนื้อหานั้นๆแล้วยกตัวอย่างวิธีการให้เป็นทางเลือกของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และเป็นตัวของตัวเองเพราะหลักสูตรไม่ได้บังคับวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์ให้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนเอง

  • ระดับที่ 5 : การจูงใจให้ผู้เรียนคิดแล้วนำหลักการของตัวเองมาใช้
  : เนื้อหาต่างๆล้วนมีที่มาจากหลักการใดหลักการหนึ่ง การปฏิบัติตัวของผู้เรียนก็อ้างอิงมาจากหลักการของตัวเองแต่ไม่ทันได้สังเกตจึงคุ้นเคยกับวิธีการเดิมๆถ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง ก็ต้องทำให้เขาเข้าใจว่าเขาใช้หลักการใดอยู่ จะได้มีอิสระที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองบนหลักการที่ตัวเองยึดถือได้

  • ระดับที่ 6 : การทำให้ผู้เรียนนำเรื่องที่เรียนรู้ไปพัฒนาผู้อื่นต่อไป
  : การนำหลักการและวิธีการของตัวเองไปพัฒนาผู้อื่นจะทำให้ผู้เรียนได้ทบทวนและพัฒนาหลักการและวิธีการของตัวเองเพิ่มเติมไปด้วยเพราะการพูดซ้ำๆการทำซ้ำๆ จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญการมากขึ้น

  • ระดับที่ 7 : การกำหนดโครงการให้ผู้เรียนนำไปฝึกอบรม
  : ผู้เรียนจะเกิดความตั้งใจและสนใจในเนื้อหามากขึ้นเพราะต้องเป็นผู้ที่จะจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรมผู้อื่นต่อไปไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองและพัฒนาผู้อื่นเท่านั้นแต่จัดทำเป็นโครงการเล็กๆของตัวเองขึ้นมาเลย


  ผมเชื่อว่าหากการฝึกอบรมและผมทำได้ถึงระดับที่7แล้วผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนแน่นอนครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com