Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 130

  AI Coaching

  24 พ.ค. 2559

  ผมขออนุญาตนำความรู้เกี่ยวกับ AI Coaching ที่ ดร. ภิญโญ ได้สอนไว้มาประยุกต์ใช้กับงานของผมครับ ตอนนี้ตั้งใจจะนำ หลักการของ AI ไปใช้ในการเดินกระบวนการโค้ชกับการทำงานเป็นทีม (Team Coaching) เพื่อให้ทีมนั้นค้นหาแนวทางไปสู่เป้าหมายของทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น


  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  หลักการของการโค้ชทีม (Spirit Team Coaching & Consulting) จะให้ทีมกำหนดหัวข้อการโค้ชที่เป็นประเด็นสำคัญ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการของ AI โดยใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) แล้วเพิ่มเติมการให้คำปรึกษาในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพิ่มเติม ก็จะทำให้ทีมงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยกัน  การโค้ชโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก (AI Coaching) มีความเชื่อว่า...3. เรื่องดีๆมีอยู่เสมอในทีมงาน (องค์กร) ที่สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมได้ โดยใช้กระบวนการดังนี้....
  - Discovery : ค้นหาเรื่องดีๆ ที่มีอยู่แล้วสามารถนำมาพัฒนาประเด็นที่พูดคุยให้ดีขึ้นได้
  - Dream : สร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาแล้วเกิดผมลัพธ์ที่ดีๆ โดยทีมงานเกิดความรู้สึกร่วมกันด้วยความเต็มใจ
  - Design : กำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทางเลือกที่หลากหลายในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
  - Denting : การเริ่มต้นลงมือทำ (Action) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วนำไปสู่เป้าหมาย


  การนำหลักการของ AI Coaching ใช้กับการำงานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยทำให้การโค้ชชิ่งทีมงานของผมมีกรอบและแนวทางในการระดมสมองของทีมงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ...ผลลัพธ์ของการโค้ชย่อมออกมาดีแน่นอน อิอิ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com