Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 90

  กิจกรรมที่ HRD ใช้ในการพัฒนาบุคลากร

  16 ต.ค. 2555

  การที่ได้มีโอกาสฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆทำให้ได้เห็น ได้ฟัง กิจกรรมต่างๆที่ทีมงาน HRD ใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ในรูปแบบต่างๆมากมายโดยที่ทีมงาน HRD&Training ขององค์กรนั้นๆเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ นัดหมายเวลา อาหารการกิน เอกสารต่างๆ ให้กับทีมงานแต่ละแผนก แต่ผู้ที่ต้องปฏิบัติจะเป็นแต่ละแผนกเลือกที่จะดำเนินการเอง

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  วันนี้จึงตั้งใจสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรต่างๆโดยที่เป็นโครงการที่ทีม HRD & Training ภายในองค์กรเป็นผู้จัดทำขึ้น ดังนี้

  การจัดกิจกรรม Morning Talk
  • ผู้บริหารอาจพบปะผู้จัดการหรือหัวหน้างานประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วๆไปไม่ใช่เพียงเรื่องงานอย่างเดียว อาจเป็นมุมมองด้านกลยุทธ์ที่ผู้บริหารอยากบอกเล่าให้ฟังก็ได้ หรือผู้จัดการฝ่ายเรียกหัวหน้างานพูดคุยกันเพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประจำสัปดาห์
  • ผู้บริหารอาจพบปะผู้จัดการหรือหัวหน้างานประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วๆไปไม่ใช่เพียงเรื่องงานอย่างเดียว อาจเป็นมุมมองด้านกลยุทธ์ที่ผู้บริหารอยากบอกเล่าให้ฟังก็ได้ หรือผู้จัดการฝ่ายเรียกหัวหน้างานพูดคุยกันเพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประจำสัปดาห์

  การจัดเวที Book Briefing
  • ผู้จัดการแผนกอาจมอบหมายให้ทีมงานแบ่งกันไปอ่านหนังสือแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรหรือเพื่อนๆและอาจเป็นเวทีที่ผู้จัดการได้สรุปประเด็นของหนังสือให้ผู้บริหารฟัง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆมาสรุปหนังสือที่เป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 ชั่วโมงแล้วแลกเปลี่ยนที่สิ่งจะนำไปใช้

  การจัดทำโครงการโค้ชชิ่ง Clinic
  • รับสมัครผู้จัดการที่มีความสามารถด้านการโค้ชชิ่ง มาเป็นโค้ชให้กับพนักงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น โดยที่โค้ชเป็นผู้ดึงศักยภาพของคนที่มาปรึกษา ไม่ได้ให้ Solution โดยตรง แต่ทำให้เขาเชื่อมั่นและมีวิธีแก้ไขหรือพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง เปิดโอกาสให้ปรึกษาได้ช่วงเที่ยง หรือเย็นแล้วแต่ความสะดวกของโค้ช (ผู้จัดการ) ที่อาสาสมัครโดย HRD คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และการนัดหมายให้

  เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง (Mentor Club)
  • การที่บุคคลากรที่อยู่กับองค์กรมานานและมีความภักดีต่อองค์กรมองด้านดีกับงานและบุคคลากรภายในองค์กร อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ในแต่ละหน้าที่ โดยตั้งเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมาเพื่อดูแลพนักงานใหม่ในช่วงอาทิตย์แรกของการเริ่มงานหรืออาจเป็น 2 สัปดาห์เพื่อให้พนักงานเกิดความอบอุ่นในการดำเนินชีวิตในที่ทำงานใหม่เหมือนกับ พี่รหัส ตอนเรียนหนังสือ

  ทำกิจกรรม Role playing เพื่อการฝึกฝน
  • HRD คอยอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในช่วงเริ่มฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้น เช่น ฝ่ายขาย , ฝ่ายประกอบ , ฝ่ายจัดส่ง ,ฝ่าย IT เป็นต้นหากมีการฝึกฝนบ่อยๆโดยมีผู้ชำนาญคอยดูแลก็จะเก่งในงานนั้นเร็วขึ้น

  จัดเวที Show & Share
  • จัดรอบที่จะให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องต่างๆแล้วผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหาร คอยให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุง เท่ากับเป็นการเตรียมตัวก่อนขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้น หัวข้อของการนำเสนอก็แล้วแต่โจทย์ที่จะกำหนดขึ้น


  กิจกรรมเหล่านี้มีหลายองค์กรนำไปปฏิบัติอยู่ จึงอยากนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวความคิดให้กับผู้อื่นที่อยากนำไปใช้พัฒนาองค์กรของท่านต่อไปครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com